headache

← επιστροφή στο blog

Ορθωτικά Πέλματα: Πως Κατασκευάζονται & Ποια Τα Οφέλη Τους;

 1. Τι είναι η Ορθωτική Υποστήριξη?

Η ορθωτική υποστήριξη (ή αλλιώς τα ορθωτικά πέλματα) ορίζονται ως το μέσο με τη βοήθεια του οποίου διευκολύνεται η επαφή του ποδιού μας με το έδαφος, και άρα και η κίνηση συνολικά όλου του σώματος. Η λάθος σχετική ευθυγράμμιση των αρθρώσεων μας και της κίνησης τους συνήθως ευθύνεται σε βάθος χρόνου για την εμφάνιση συμπτωμάτων πόνου ή και τραυματισμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν προβλήματα όπως η άκανθα πτέρνας, η πελματιαία απονευρωσίτιδα. Η διόρθωση των γωνιωδών φορτίσεων που δέχεται ο άκρος πόδας οδηγεί σε αποφόρτιση των ιστών μας, σε βελτίωση της λειτουργία των μυών μας, στην πρόληψη πιθανών τραυματισμών και γενικότερα στην καλύτερη ποιότητα κίνησης μας.

 

 1. Ποιά προβλήματα αντιμετωπίζονται με την χρήση ορθωτικών πελμάτων;

Τα πιο συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουμε λόγω του λανθασμένου τρόπου κίνησης μας είναι :

 

 

 

 

 1. Ποια είναι η διαδικασία κατασκευής ενός ορθωτικού πέλματος; 

Τα ορθωτικά πέλματα κατασκευάζονται πλέον μέσω λεπτομερούς αξιολόγησης και δοκιμασιών πάνω στον ασθενή. Επομένως, είναι μια δυναμική διαδικασία στην οποία:

 1. Εξετάζεται αναλυτικά ο ασθενής όσον αφορά το πρόβλημα του αλλά και τη γενικότερη λειτουργία του υπόλοιπου σώματος του
 2. Αναλύεται ο τρόπος στάσης των κάτω άκρων του (Στατική Ανάλυση Κίνησης)
 3. Αξιολογείται ο τρόπος βάδισης και κίνησης του (Δυναμική Ανάλυση Κίνησης)
 4. Επιλέγεται το κατάλληλο καλούπι πέλματος και κατασκευάζεται πάνω στις μετρήσεις που έχουν ληφθεί από τις προηγούμενες διαδικασίες
 5. Δοκιμάζεται με ειδικές δοκιμασίες κίνησης και ισορροπίας πάνω στον ασθενή.
 6. Ολοκληρώνεται η κατασκευή του κατά την πρώτη συνεδρία και εφαρμόζεται στα υποδήματα του ασθενή μας.

 

Τα ορθωτικά πέλματα εχουν τη δυνατότητα τροποποίησης ανα πάσα στιγμή. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να βελτιώνουμε η να διορθώνουμε την εφαρμογή των πελμάτων συνεχώς.

 

 1. Γιατί χρειαζόμαστε ένα εξατομικευμένο ορθωτικό πέλμα;

Πολλοί ασθενείς μας ρωτούν γιατί πρέπει να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία για να φτιάξουν ένα ορθωτικό πέλμα? Η απάντηση είναι ότι η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για να δημιουργηθεί κάτι το οποίο θα απευθύνεται αποκλειστικά στο δικό σας άκρο και στις δικές σας ανάγκες κίνησης.

Στόχος μέσα από την δημιουργία ενός εξατομικευμένου ορθωτικού είναι:

 

 1. Τα ορθωτικά «χωρούν» σεόλα τα παπούτσια ή μόνο σε ορισμένα;

Υπήρχε η πεποίθηση ότι τα ορθωτικά πέλματα δεν χωρούν στα περισσότερα υποδήματα και αυτό δυσκόλευε πολύ τους ασθενείς στην καθημερινότητα τους. Τα δεδομένα όμως έχουν αλλάξει, μια και η κατσκευή των ορθωτικών είναι πολύ πιο λεπτή και χρηστική. Παράλληλα, η τρισδιάστατη χάραξη τους και η χρήση πιοτικότερων πιο μαλακών υλικών εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα τους. Με τον τρόπο αυτό, τα ορθωτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε πιο στενά υποδήματα όπου μέχρι τώρα θα ήταν απαγορευτικό.

 1. Αθλητισμός και Ορθωτική υποστήριξη

Η ανάγκη για υποστήριξη της κίνησης και βελτίωσης των αθλητικών επιδόσεων – όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας – είναι συνήθως μεγάλη. Πολλοί είναι οι αθλητές οι οποίοι μας επισκέπτονται για να λύσουμε θέματα τραυματισμών τους ή για να τους βοηθήσουμε στη βελτίωση των επιδόσεων τους και στην πρόληψη πιθανών τραυματισμών.

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη του δρομικού κινήματος. Μεγάλος ποσοστό του πληθυσμού ενέταξε το τρέξιμο στην καθημερινότητα του χωρίς όμως να έχει την κατάλληλη ικανότητα ή την απαραίτητη καθοδήγηση. Αποτέλεσμα ήταν να έχουμε πληθώρα τραυματισμών. Η αξιολόγηση του προτύπου κίνησης όμως και η βελτίωση του μέσω της εφαρμογής ορθωτικών πελμάτων οδήγησε στην ποιοτικότερη προπόνηση όλων αυτών των αθλητών ή μη αθλητών, στην αποφυγή σημαντικών μυοσκελετικών κακώσεων και τελικώς στην ψυχολογική επιβράβευση των ιδίων για όλη τη προσπάθεια τους.

Ο μαραθώνιος είναι ένας από τους δρομικούς αγώνες όπου μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων μας εμπιστεύεται για να τον βοηθήσουμε στην προσπάθεια τους για μια υγιή και επιτυχημένη συμμετοχή.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Τα φορτία και οι πιέσεις που δεχόμαστε στην καθημερινότητα μας τόσο στην απλή ορθοστασία όσο και στην πιο πολύπλοκη αθλητική δραστηριότητα είναι έντονα, άρα και τα μυοσκελετικά προβλήματα που απορρέουν από αυτά ακόμη περισσότερα. Η ορθωτική υποστήριξη αποτελεί στις μέρες μας έναν αποτελεσματικό τρόπο αναγνώρισης πρωτίστως και διόρθωσης δευτερευόντως του τρόπου στάσης, κίνησης, και γενικότερα της ποιότητας ζωής .

Like this?
Share it!

Διαβάστε Επίσης

Διαβάστε Επίσης

διαβάστε το blog μας