headache

← επιστροφή στο blog

Πονοκέφαλος – Υπάρχει Θεραπεία;

Ο πονοκέφαλος αποτελεί μια ξεχωριστή παθολογική οντότητα. Η στατιστική εμφάνιση του τη τελευταία δεκαετία παρουσιάζει σημαντική αύξηση και αποτελεί μια πάθηση που μπορεί σημαντικά να επηρεάσει το επίπεδο της καθημερινής ποιότητας ζωής.
Λόγω της δυσκολίας στον προσδιορισμό της αιτίας του πονοκεφάλου, ο Διεθνής Οργανισμός Κεφαλαλγίας (International Headache Society – HIS) προχώρησε στην ταξινόμηση πονοκεφάλων με στόχο την καλύτερη διάγνωση τους και την πιο επιτυχή θεραπεία τους.

Ο πονοκέφαλος αποτελεί πιθανότατα το πιο συχνό πρόβλημα που συναντούν οι επαγγελματίες υγείας στο κλινικό τους περιβάλλον. Ο πονοκέφαλος τάσης, ο αυχενογενής πονοκέφαλος και η ημικρανία είναι οι πιο συνηθισμένες μορφές, οι οποίες σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Νευρολογικής Μελέτης (EFNS) είναι αυτές που επιδέχονται αντιμετώπιση – βελτίωση με συντηρητικής μορφής θεραπείες. Διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις που έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση των πονοκεφάλων είναι η φαρμακευτική αγωγή, η φυσικοθεραπεία και τεχνικές χαλάρωσης / γνωστικής αντιμετώπισης.

 

Ποια είναι τα Συμπτώματα;

1. Ημικρανία: Χαρακτηρίζεται από μονόπλευρη εκδήλωση στο μισό κρανίο, εκδηλώνεται σε διάστημα λεπτών ως κάποιων ωρών και η ένταση των συμπτωμάτων κυμαίνεται από μέτρια έως πολύ ισχυρή. Συνήθως συσχετίζεται με ναυτία, τάση προς έμετο και ευαισθησία στον ήχο και στο φως. Επίσης, μειώνει σημαντικά την ικανότητα του καθημερινού λειτουργικού προσδόκιμου και επιδεινώνεται με την καθημερινή δραστηριότητα.
2. Πονοκέφαλος Τάσης: Είναι η πιο συνήθης μορφή κεφαλαλγίας. Ο πόνος δεν είναι τόσο έντονος όπως στην ημικρανία, εμφανίζεται συμμετρικά και στις δύο πλευρές του κρανίου με το χαρακτηριστικό αίσθημα της πίεσης ή του σφιξίματος. Δεν παρουσιάζεται ναυτία και δεν αυξάνονται τα συμπτώματα με την καθημερινή δραστηριότητα. Κάποιες φόρες υπάρχει περικρανιακή ευαισθησία, όπως και ευαισθησία στο φως και στον ήχο. Η συχνότητα εμφάνισης των συμπτωμάτων διαφέρει ανάμεσα στην Επεισοδιακή και Χρόνια μορφή του. Οι ασθενείς με τη συγκεκριμένη μορφή πονοκεφάλου δεν επηρεάζονται στην καθημερινή λειτουργική τους απόδοση.

3. Αυχενογενής Πονοκέφαλος: Εμφανίζεται μονόπλευρα ή αμφωτερόπλευρα στον αυχένα και στην βάση του κρανίου (ινιακή περιοχή) και μπορεί να ¨αντανακλά¨ τον πόνο σε περιοχές του κρανίου και του προσώπου. Ο πόνος μπορεί να επηρεάζεται – επιδεινώνεται με τις κινήσεις – θέσεις του αυχένα και συσχετίζεται με δυσλειτουργικές θέσεις του αυχένα, αυξημένο μυϊκό τόνο και μυϊκή ευαισθησία. Στην αξιολόγηση του ασθενούς συνήθως διαπιστώνονται προβλήματα αρθρικής (υποκινητικότητα, αστάθεια) και μυϊκής λειτουργίας (Trigger Points).

Η ρόλος και η συμμετοχή της αυχενικής μοίρας και των προβλημάτων της στην ημικρανία και στον πονοκέφαλο τάσης δεν είναι πλήρως κατανοητός. Παρολ’ αυτά, τελευταία ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν όλο και πιο έντονα του ρόλο του αυχένα στην καλύτερη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ημικρανίας – πονοκέφαλου τάσης και κατ’ επέκταση στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πασχόντων.

 

Θεραπεία – Αντιμετώπιση Κεφαλαλγίας
Η φυσικοθεραπεία ως πιθανή θεραπευτική επιλογή απευθύνεται στη μυοσκελετική δυσλειτουργία της ανώτερης αυχενικής μοίρας και της κροταφογναθικής αρθρώσεως. Η μη σωστή μηχανική λειτουργία στις περιοχές αυτές (μυϊκά προβλήματα, αρθρική δυσλειτουργία) οδηγεί σε φαινόμενα πίεσης νευρικών στοιχειών και δομών (τρίδυμος αυχενικός πυρήνας) που με τη σειρά τους μπορούν να εκλύσουν πονοκέφαλο, δυσφορία στο κρανίο και στον αυχένα.

Πολλές διαφορετικές τεχνικές θεραπείας χρησιμοποιούνται για την διαχείριση των συμπτωμάτων της κεφαλαλγίας, όπως:

Η μονομερής εφαρμογή τεχνικών θεραπειών, όπως αποδεικνύεται ερευνητικά, επιφέρει συνήθως βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα βελτίωσης. Ο συνδυασμός των παραπάνω και η αντιμετώπιση του φαινομένου της κεφαλαλγίας ως οντότητα αποτελεί τη σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση διεθνώς.

Ένα πρότυπο πλάνο θεραπείας πραγματοποιείται σε 3 στάδια.
1. Στην λεπτομερή αξιολόγηση πιθανών μηχανικών αιτιών δυσλειτουργίας της αυχενικής μοίρας – κροταφογναθικής άρθρωσης, των μυικών ομάδων του κρανίου, της αυχενικής – θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και των νευρικών στοιχείων της περιοχής. Δίνεται έμφαση στην αναγνώριση των εμβιομηχανικών παραγόντων που συντελούν στο πρόβλημα όπως, στάση σώματος, καθημερινές συνήθειες, παλιοί τραυματισμοί, οργανική προδιάθεση κλπ.
2. Στην εφαρμογή κατάλληλων χειρισμών και τεχνικών με στόχο την αποσυμπίεση της πάσχουσας περιοχής, βελτίωση της κινηματικής της και μυϊκή σταθεροποίηση της. Έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση δυσλειτουργιών όλων των συστημάτων, αρθρικών, μυϊκών και νευρικών.
3. Στην συντήρηση-διατήρηση του αποτελέσματος της θεραπείας. Ο ασθενής παρακολουθείται για διάστημα έξι μηνών έτσι ώστε να ελέγχεται η πορεία του. Παράλληλα διδάσκονται τρόποι αυτοσυντήρησης του αποτελέσματος.

 

Συμπερασματικά, ο πονοκέφαλος αποτελεί μια παθολογική οντότητα με πολύ υψηλά ποσοστά εμφάνισης στο σύγχρονο πληθυσμό. Χαρακτηρίζεται συνήθως από έντονα συμπτώματα και σε πολλές περιπτώσεις από τη χρονιότητα του μειώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής. Η φαρμακευτική αγωγή και πλέον σε πολλές περιπτώσεις η φυσικοθεραπεία μέσω διαφόρων θεραπευτικών προσεγγίσεων αποτελούν το βασικό άξονα της αντιμετώπισης των συμπτωμάτων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ
Φυσικοθεραπευτής PT, MSc, CGA, MT IMTA
Κλινικός Εμβιομηχανικής Ανάλυσης Κίνησης
Μέλος – Καθηγητής FOOT SCIENCE INTERNATIONA

Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία

1. Bendtsen L, Jensen R. Tension type headache: the most common, but also the most neglected headache disorder. Curr Opin Neurol. 2006;19:305–9.
2. Stovner L, Hagen K, Jensen R, Katsarava Z, Lipton R, Scher A, et al. The global burden of headache: a documentation of headache prevalence and disability worldwide. Cephalalgia. 2007;27:193–210.
3. Fernandez-de-las-Penas C, Schoenen J. Chronic tension type headache: what’s new?. Curr Opin Neurol.2009;22:254–61.
4. Bendtsen L, Evers S, Linde M, Mitsikostas DD, Sandrini G, Schoenen J; EFNS. EFNS guideline on the treatment of tension-type headache — report of an EFNS task force. Eur J Neurol. 2010;17:1318–25.

Like this?
Share it!

Διαβάστε Επίσης

Διαβάστε Επίσης

διαβάστε το blog μας